Regulamin

 


I. Postanowienia ogólne

1. Korzystanie ze sklepu internetowego bobom.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 
2. Właścicielem sklepu internetowego bobom.pl jest Adam Świerżewski Świerszcze, ul. Leśna 7/25, 07-320 Małkinia, NIP: 759-154-91-34, REGON: 551-196-232. Producent naklejek ściennych BOBOM i twórcy z nim związani posiadają pełne prawa autorskie i majątkowe do własnych dzieł oferowanych do sprzedaży.
 
3. Adres korespondencyjny: bobom.pl Adam Świerżewski –, ul. Partyzantów 62/9, 80-254 Gdańsk, Polska.
 
4 . Niekomercyjni użytkownicy strony www.bobom.pl mają prawo kopiować treści umieszczone na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie dla osobistego użytku, w celach niekomercyjnych, pod warunkiem poinformowania o takim fakcie Producenta naklejek ściennych BOBOM oraz umieszczenia odnośnika w postaci linku do strony http://www.bobom.pl/. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i powielanie są zabronione. Zabrania się wykorzystywania zawartości strony www.bobom.pl, powielania, jak również zabrania się powielania i kopiowania naklejek ściennych BOBOM. W przypadku naruszenia prawa autorskiego Adam Świerżewski skieruje wniosek o ściganie do prokuratury rejonowej właściwej dla siedziby firmy bez informowania o tym fakcje osoby naruszającej jego prawa. Podczas procesu wystąpi z żądaniem rekompensaty za poniesione straty oraz zaprzestania działalności naruszającej jego interes, jak również zniszczenia w ten sposób wytworzonych towarów. Wystąpi także z oskarżeniem prywatnym przeciwko naruszającemu prawa autorskie Twórców związanych z produkcją naklejek BOBOM. W celu komercyjnego wykorzystania prac należy skontaktować się z Producentem.
 
5. Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym przeznaczone są do celów dekoracyjnych. Naklejki BOBOM przeznaczone są do naklejania na powierzchnie oczyszczone z kurzu, nietłuste, gładkie, pomalowane farbą emulsyjną matową. Sklep Internetowy zwraca uwagę na fakt, iż niektóre farby lateksowe lub dyspersyjne nie przyjmują naklejek lub nie zapewniają ich jednolitego przywierania. Przed naklejeniem wszystkich naklejek, proszę przeprowadzić 24 godzinny test na jednej większej naklejce po to, aby przekonać się, że ściana jest odpowiednio przygotowana i naklejka idealnie do niej przylega. Przed przystapieniem do naklejania naklejek BOBOM należy zapoznać się z instrukcją zawartą w zakładce “Jakie to proste”. Trwałość naklejek przewidziana jest na okres 1 roku użytkowania, we wnętrzach. Naklejki można przecierać. Nie należy zdrapywać zabrudzeń z naklejki, gdyż można ją w ten sposób uszkodzić.Na ścianie mogą wystąpić drobne uszkodzenia, jeżeli podłoże naklejek będzie nietrwałe, np. kruchy tynk. Należy uważać na bezpośredni kontakt naklejki z najmłodszymi dziećmi, zwłaszcza niewielkich elementów, pod kątem ewentualnego spożycia; Materiały wykorzystane przy produkcji naklejek są bezpieczne przy wykorzystaniu ich zgodnie z pierwotnym założeniem. Bobom.pl nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie towaru niezgodne z przeznaczeniem i funkcją dekoracyjną. Naklejek nie wolno podpalać, spożywać, itp.
 
6. Zawartość sklepu internetowego bobom.pl nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, jest to prezentacja towaru. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 
7. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.

II. Zasady zamawiania i realizacji
 
1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy bobom.pl danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

2. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez zamawiającego poprzez kliknięcie w odnośnik w e-mailu wysyłanym automatycznie do klienta po złożeniu zamówienia. Z tego powodu ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na poprawność podawanego e-maila.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok wyłącznie poprzez formularz zamówieniowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.

4. Klient zobowiązany jest do podania imienia i nazwiska, danych adresowych, a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia niekompletne, lub takie, których rzetelności nie udało się potwierdzić w terminie do 5 dni roboczych nie będą realizowane.

5. Sklep internetowy bobom.pl przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu ich rzetelności. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy bobom.pl może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów, lub dokonania płatności na konto.

6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po złożeniu zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut obcych czy kosztów nabycia przez sklep towarów), względnie w przypadku pomyłki w cenie wskazanej na stronie internetowej bobom.pl poinformuje o tym fakcie Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny (albo w przypadku pomyłki prawidłowej ceny) zamówienie na określony produkt nie będzie zrealizowane, a umowę uważa się za niezawartą.

7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym bobom.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep internetowy bobom.pl zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.

8. Sklep internetowy bobom.pl wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą ma być wystawiona.

9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta, a Klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia. Wydłużenie realizacji zamówienia może być spowodowane brakiem odpowiedniego towaru w magazynie.

10. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firm kurierskich oraz Poczty Polskiej. Koszt przesyłki ponosi kupujący. Cennik przesyłek zamieszczony został na podstronie Wysyłka .

11. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firm kurierskich, Poczty Polskiej a także z powodu siły wyższej.

12. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.

13. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów (do 400 zł) lub przedpłatą na konto. W przypadku przedpłaty wysyłka może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano wpłaty na konto całej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.  

III. Zwroty

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt III.2. oraz pkt III.3. poniżej, Klient który zakupił towar w naszym sklepie internetowym może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jego otrzymania (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami). W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w pkt I.3. niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu.

2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt III.1. powyżej możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków:
a) Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony w tym oryginalny dowód zakupu - fakturą VAT.
b) Produkt nie był używany, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu internetowego bobom.pl na żądanie Klienta).
c) Produkt jest w stanie idealnym i jest całkowicie kompletny (nie rozcięty, bez prób odklejania naklejek).

3. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt I.3. niniejszego regulaminu. Sklep internetowy bobom.pl zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny. Zwrotowi podlega jedynie cena towaru, nie podlega natomiast koszt dostarczenia i zwrócenia towaru.

IV. Gwarancje i reklamacje

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
 
2. Sklep Internetowy bobom.pl nie bierze odpowiedzialności za skutki niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem stosowania towaru. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanego towaru. Jeśli towar jest niewłaściwy lub ilość nie jest zgodna z zamówieniem, Kupujący powinien niezwłocznie, tj. w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru, powiadomić o tym pisemnie Sprzedawcę, przed podjęciem dalszego przetwarzania. To samo obowiązuje w wypadku każdego widocznego uszkodzenia mechanicznego. O zaistniałych uszkodzeniach mechanicznych Kupujący powinien zawiadomić ponadto przewoźnika, który jednocześnie ubezpiecza towar podczas transportu.

3. Towar reklamowany nie może nosić śladów użycia, ani śladów odklejania od papieru podkładowego, w innym wypadku wyklucza się dalsze roszczenia.

4. W przypadku wykonywania praw przysługujących klientowi z gwarancji, zobowiązany jest on do wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. Wraz z reklamowanym towarem klient zobowiązany jest dostarczyć oryginalne opakowanie i potwierdzenie zakupu, dokładne określenie na piśmie usterki i okoliczności jej powstania, a także wszelkie akcesoria, które znajdowały się w opakowaniu w chwili zakupu. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

5. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep internetowy bobom.pl reklamowanego towaru wraz ze zgłoszeniem i opisem wady.

6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. Gdyby było to niemożliwe (np. z powodu wyczerpania nakładu), Sprzedawca zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne towary. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika koszty transportu pokrywa Klient.  

V. Postanowienia końcowe

1. Sklep internetowy bobom.pl może zmienić regulamin bez wcześniejszego uprzedzenia i zaczyna on obowiązywać w momencie opublikowania go na stronie www.bobom.pl, chyba że przewidziano i podano inny termin.

2. Sklep internetowy bobom.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
a) kradzieży lub przekazania hasła osobie trzeciej,
b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu
c) Korzystania ze Sklepu niezgodnie z jego regulaminem
d) Utraty danych na skutek awarii urządzeń, systemu lub innych okoliczności niezależnych od sklepu bobom.pl
e) Przerwy w dostarczaniu usług wynikłej z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od sklepu bobom.pl
f) Zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie sposób było przewidzieć oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
g) Opóźnienia wysłanej wiadomości lub jej niedostarczenia.
h) Konserwacji Urządzeń lub zmian wykonywanych na portalu.
 
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

4. Wszelkie spory rozstrzygać będą polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby sklepu internetowego bobom.pl zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem.  

 

Ilość towarów

0


Łączna wartość

0.00 PLN


Idź do koszyka

 

IWP.jpg

 oferta.jpg

 

akceptujemy_payu.gif